Suy niệm với Mẹ, ngày 31.5

0

Chúa Nhật, ngày  31.05.2015

LỄ CHÚA BA NGÔI

Mt 28,16-20

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân
trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Như Mẹ: Mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi là một mầu nhiệm cao cả, không ai hiểu thấu được Thiên Chúa. Qua phép rửa, chúng ta được dẫn vào đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Với Mẹ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Nhiều người trên thế giới chưa biết Chúa là Đấng nào, xin cho công việc truyền giáo đem lại nhiều kết quả, để có thật nhiều người làm môn đệ của Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng, Mẹ là người môn đệ đầu tiên và gương mẫu của Chúa Giêsu. Xin Mẹ dẫn dắt mỗi người tín hữu chúng con trở thành môn đệ trung tín và nhiệt thành của chính Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.