Suy niệm với Mẹ, ngày 17.7

0

 Thứ Sáu, ngày 17.07.2015

Tuần 15 TN

Mt 12,1-8

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội(Mt 12,7).

Như Mẹ: Con người ngày nay vốn chuộng hình thức, họ ngày càng trở nên ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến lợi lộc của mình. Họ sẵn sàng kết án, phán xét người khác theo vẻ bên ngoài. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người, nếu Người xét tội chúng ta thì ai rỗi được. Nhưng Người luôn luôn từ ái một niềm với ta.

Với Mẹ: Chúa ơi, những người Pharisêu luôn tìm cách chống lại Chúa, và cho rằng mình là người hiểu biết và đạo đức. Nhiều lúc, chúng con cũng có thái độ như thế. Xin cho chúng con tránh xa thái độ đó, để biết sống nhân ái hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức rằng các điều răn của Chúa là phương thế dạy chúng con sống nên thánh mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon