Suy niệm với Mẹ, ngày 18.7

0

Thứ Bảy, ngày 18.07.2015

Tuần 15 TN

Mt 12,14-21

“Nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường,
bàn bạc để tìm cách giết Chúa Giêsu”
(Mt 12,14).

Như Mẹ: Nhóm Pharisêu là những người có địa vị cao và học thức nhiều, nhưng lại không có lòng bác ái gì đối với tha nhân. Họ thường tìm cách bắt giết Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa Giêsu luôn luôn bênh vực và đứng về phía người nghèo và người đau khổ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn phải chiến đấu với ba thù là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Và kẻ thù lớn nhất là chính bản thân chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt thắng chính mình, sự kiên trì để chiến đấu chống lại đam mê, dục vọng và những thói tham lam. Xin cho chúng con biết khiêm nhường và bác ái để sống tử tế với những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ giúp chúng con xa tránh thói kiêu căng tự mãn của người Pharisêu, để sống bác ái hơn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon