Suy niệm với Mẹ , ngày 19.7

0

Ngày 19.07.2015

Chúa Nhật  16 TN – Năm B, Thánh vịnh tuần 4

Mc 6,30-34

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Như Mẹ: Không gian cô tịch và thanh vắng là nơi chúng ta dễ dàng gặp Chúa và tìm lại chính con người thật của mình. Ngày nay, con người dễ dàng đánh mất mình vì họ không có thời gian để nhìn lại chính mình và gặp Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm đến một nơi như vậy, để gặp Chúa và tìm lại chính mình, nhờ vậy mà có được niềm vui sống và tìm được bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cứ mải miết đi tìm bình an nơi vật chất, nhưng càng tìm thì lại càng đánh mất bình an. Xin giúp chúng con biết trở về với sâu thẳm tâm hồn mình, để hồi tâm gặp Chúa là Đấng ban phát ơn bình an.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa khi chúng con mệt mỏi và chán chường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon