Suy niệm với Mẹ, ngày 29.7

0

 Thứ Tư, ngày 29.07.2015

Th. Martha

Lc 10,38-42

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi” (Lc 10,42).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy rõ hai khía cạnh cần phải có của người môn đệ Chúa, đó là: cầu nguyện và hoạt động. Nhưng điều quan trọng hơn là cầu nguyện, là yêu mến, là gắn bó với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Ưu tiên thứ nhất cho đời sống Kitô hữu vẫn là ở bên cạnh Chúa, thế nhưng chúng con cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những tiếng kêu của nhân loại trong đau khổ và tội lỗi. Xin giúp chúng con đừng vì lo toan công việc quá mà quên Chúa; cũng không vì lo suy tư nguyện gẫm mà quên mất nỗi khổ đau của tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ đến gặp gỡ những ai đang vì mải mê công việc, vật chất hay tiền bạc mà bỏ quên Chúa, rồi thất bại mà rơi vào tuyệt vọng và chán chường. Xin Mẹ đưa họ về với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon