Tin buồn: Thân mẫu Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Tường

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Bà Cố Maria NGUYỄN THỊ MỌC

Thân mẫu của Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Tường

đã được Chúa gọi về vào ngày 15 tháng 9 năm 2015
tại  1747 W Eva Str. Phoenix,
Arizona 85012 USA

Hưởng thọ : 96  tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào ngày 17.9.2015 tại Thánh đường Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, USA

Xin các Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Bà Cố Maria theo Nội Quy số 81.

Hội Dòng xin hiệp thông và chia buồn với chị Têrêsa cùng tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Bà Cố Maria về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.

Kính báo, 
Ban Truyền Thông

Comments are closed.