Giá chuộc muôn người – Chúa nhật XXIX thường niên năm B

0

Chúa nhật  XXIX thường niên – năm B

 GIÁ CHUỘC MUÔN NGƯỜI

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.