Ơn Cứu Độ đã đến gần – Chúa nhật I mùa vọng năm C

0

Chúa nhật I mùa vọng – năm C

 ƠN CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN GẦN

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.