Suy niệm với Mẹ, ngày 12.11

0

Thứ Năm, ngày 12.11.2015 – Tuần 32 TN

Lc 17, 20-25

Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu
bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến
” (Lc 17,20).

Như Mẹ: Người Pharisêu muốn biết cụ thể thời gian và địa điểm Triều Đại Thiên Chúa đến. Họ đâu nghĩ rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa họ. Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian là để khai mở một thời đại mới. Triều Đại Thiên Chúa được thể hiện nơi những việc làm và những lời giảng dạy của chính Đức Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Triều Đại của Chúa luôn ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời dạy của Đức Giêsu để có thể sống mầu nhiệm Nước Trời ngay khi còn ở trong trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin cho chúng con một trái tim rộng mở khao khát tìm kiếm những giá trị Nước Trời đang khi còn sống giữa dòng đời này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.