Suy niệm với Mẹ, ngày 28.11

0

Thứ Bảy, ngày 28.11.2015 – Tuần 34 TN

Lc 21, 34-36

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”(Lc 21,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta chớ lo chạy theo của cải tiền tài, chớ mải mê lo lắng sự đời mà quên mất bổn phận linh hồn. Thật vậy, cầu nguyện là cách thức tuyệt vời nhất để gặp gỡ Thiên Chúa, nghe lời Ngài dạy bảo và thi hành ý Ngài bảo ban.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc chúng con cầu nguyện để gặp gỡ Ngài, vì nhờ đời sống cầu nguyện mà chúng con có thể kín múc cho mình sức mạnh thần thiêng từ nguồn mạch sự sống đích thực là chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ mà Mẹ đã luôn nhận biết ý Chúa và Mẹ đã được Chúa tuôn đổ biết bao hồng ân. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết chạy đến với Chúa qua đời sống cầu nguyện.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon