Suy niệm với Mẹ, ngày 29.11-Chúa Nhật I MV – Năm C

0

Chúa nhật, ngày 29.11.2015 – Tuần I MV năm C

Lc 21, 25-28.34-36

“Anh em sắp được cứu độ” (Lc 21,25)

Như Mẹ: Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay có nhiều lời cảnh báo về những điềm lạ, về những tai họa sẽ xảy ra vào thời sau hết, khiến con người lo âu sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu nói với những ai đi theo Người là hãy vui lên, vì “Anh em sắp được cứu độ”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn sống đẹp ý Ngài để cùng được vui hưởng Thánh nhan Ngài vào ngày sau hết.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đã luôn tín thác vào Chúa và sống đẹp ý Ngài, vì thế Mẹ đã được Chúa ân thưởng bội hậu trên thiên đàng. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con luôn giữ vững niềm tin vào Ngài để chúng con cũng được ơn cứu độ vào ngày Chúa quang lâm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon