Tân Chân phước Francisco de Paula Victor: “Cuộc đời Cha là Tin Mừng”

0

Tân Chân phước Francisco de Paula Victor:

“Cuộc đời Cha là Tin Mừng”

Tân Chân phước, cha Francisco de Paula Victor là một Linh mục người Brazil và là con trai của một người nô lệ. Việc Ngài trở thành một Linh mục đã bị chống đối mạnh mẽ. Cha được phong Chân phước vào thứ bảy vừa qua trong Thánh Lễ ngoài trời do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, chủ sự. Cha là một người Brazil da đen đầu tiên được phong Chân phước.

Cha Victor đã sống giữa những năm 1827 và 1905.

Vào hôm Chúa Nhật vừa qua, trong buổi đọc Kinh Truyền tin, tại quảng trường Thánh Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói rằng, “Ngày hôm qua, tại Três Pontas, trong nghi lễ trọng thể ở Brazil, cha Francisco de Paula Victor, một Linh mục Brazil xuất thân từ Châu Phi, con trai của một nô lệ, đã được phong Chân phước. Cha là một vị mục tử tốt lành, nhiệt thành trong việc dạy Giáo lý và trong việc ban phát các Bí tích”. Đức Thánh Cha cho biết thêm, “Ngài đặc biệt nổi bật về sự khiêm nhường. Chứng tá đặc biệt của ngài là một kiểu mẫu cho nhiều Linh mục được kêu mời trở nên những tôi tớ khiêm nhường của dân Thiên Chúa.”

Bị chống đối một cách mạnh mẽ cũng như phải gặp nhiều thử thách vì sự định kiến sắc tộc cùng những trở ngại khác, nhưng cha Victor vẫn tiếp tục đi cho tới cùng con đường đã dẫn cha đến với chức Linh mục.

Cha được thu phong Linh mục vào ngày 14 tháng 06 năm 1851 bởi Đức Giám Mục Antônio Ferreira Viçoso đáng kính. Việc thụ phong của cha đã làm cho các chủng sinh ngạc nhiên. Nhiều cư dân không chấp nhận một người nô lệ da đen có thể trở thành linh mục. Lúc ban đầu, nhiều người không chịu rước Mình Thánh Chúa khi cha trao. Ở Três Pontas, nơi cha được gởi tới như là một Linh mục phụ tá Giáo xứ, cha đã gặp phải cả hai: từ chối và giận dữ. Trong các Thánh Lễ mà cha cử hành, cha hứng chịu mọi kiểu sỉ nhục. Cha Victor đã sống nhờ sự dâng cúng, cũng như sống cô đơn một mình trong một ngôi nhà giản dị, nơi đây cha sớm trở nên nổi tiếng vì sự khiêm nhường và bản tính bác ái.

Cuối cùng, cha có thể vược thắng nhiều người giáo dân bởi sự khiêm tốn của cha. Những người biết cha sau này đã làm chứng về điều này bằng việc khắc lên bia mộ của cha trong Giáo xứ Três Pontas với lời sau, “Cuộc đời cha là Tin Mừng”.

Một phép lạ nhờ lời bầu cử của cha Fr. Francisco de Paula Victor đã xảy ra, và phép lạ này đã mở đường cho việc phong Chân phước đối với Cha. Một phụ nữ Brazil đã được các bác sĩ cho biết rằng, bà không thể mang thai vì sự biến chứng. Bà đã cầu nguyện nhờ sự bầu cử của cha Victor, và bà đã có thể mang thai và sinh một đứa con.

Brazil là nước cuối cùng trong thế giới phương Tây hủy bỏ chế độ nô lệ vào năm 1888. Hồi đó, ước tính có khoảng 4,9 triệu nô lệ đã được chuyển từ Châu Phi đến Brazil. Tại đây hầu hết họ đã phải tực hiện công việc mở đường cũng như phải làm việc tại những đồn điền cây bông.

Chuyển ngữ: Duyên Vilinh

Theo AsiaNews 17/11/2015 09:13

Comments are closed.

phone-icon