Tỉnh thức đi vào Thế Giới mới – Chúa nhật I MV năm C

0

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM C

TỈNH THỨC ĐI VÀO THẾ GIỚI MỚI

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.