Đấng Cứu Độ đã sinh ra – Lễ Đêm Giáng Sinh, năm C

0

Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh – năm C

  ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.