Sứ Điệp từ Hang Bêlem – Lễ Đêm Giáng Sinh, năm C

0

Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh – năm C

  SỨ ĐIỆP TỪ HANG BÊLEM

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Comments are closed.