Suy niệm với Mẹ, ngày 04.12

0

Thứ Sáu, ngày 04.12.2015 – Tuần I MV

Mt 9, 27-31

“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,29). 
Như Mẹ: Đức tin là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người một cách nhưng không. Và con người tự do đáp trả bằng hành vi tôn thờ và yêu mến. Thánh Giacôbê dạy ta biết: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17), mà việc làm quan trọng nhất của đức tin chính là đức ái (Gl 5,16). Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong chúng con tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Nhưng, nhiều lúc chúng con cứ loay hoay, xoay xở làm theo ý riêng mà không cần đến Chúa. Xin dạy chúng con một lòng tin tưởng vào Chúa, nhất là khi gặp thử thách.Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, chúng con chưa thật sự yêu mến Chúa và anh em bằng việc làm. Xin Mẹ thống nhất cuộc đời chúng con, để qua lời nói và hành động bác ái, chúng con trở nên lời chứng sống động.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.