Suy niệm với Mẹ, ngày 08.12

0

Thứ Ba, ngày 08.12.2015 – Tuần II MV

Lc 1, 26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng Bà“ (Lc 1,28).

Như Mẹ: Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa đã chọn một trinh nữ tên là Maria. Đặc biệt, Ngài còn bao bọc và bảo vệ Mẹ bằng ân sủng tuyệt vời. Sự thánh thiện của Mẹ đã được sứ thần Gáp-ri-en diễn tả qua lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ Maria một đặc ân cao quý là vô nhiễm nguyên tội. Xin cho chúng con luôn biết tôn sùng, yêu mến Mẹ mỗi ngày, bằng việc siêng năng lần hạt Mân Côi, để qua Mẹ, chúng con kín múc được dồi dào ân sủng như Chúa đã trao ban cho Mẹ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ hướng dẫn chúng con, để chúng con sống sao cho trong sạch. Xin Mẹ che chở chúng trong trong trái tim vẹn sạch của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.