Suy niệm với Mẹ, ngày 10.12

0

Thứ Năm, ngày 10.12.2015 – Tuần II MV

Mt 11, 11-15

“Ông Gioan chính là Êlia” (Mt 11,14).

Như Mẹ: Gioan Tẩy giả là người được Thiên Chúa sai đến trong vai trò của Êlia để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Nhưng người ta không đón nhận Gioan, coi ông như người bị quỷ ám và xử với ông theo như ý họ. Ông đã làm tốt vai trò của mình trước Đấng Cứu Thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đôi khi chúng con thích lấy mình làm trung tâm, lấy ý mình thay ý Chúa, tự đặt mình làm quan toà thay cho Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, và xin cho chúng con luôn biết đặt ý của Chúa lên trên hết tất cả. Vì chỉ có Chúa là lẽ sống của cuộc đời chúng con mà thôi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, để chúng con được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.