Suy niệm với Mẹ, ngày 11.12

0

Thứ Sáu, ngày 11.12.2015 – Tuần II MV

Mt 11, 16-19

Đức Khôn ngoan chứng minh bằng hành động” (Mt 11,19).

Như Mẹ: Sống khắc khổ thì được coi là ”bị quỷ ám”, chung bàn với mọi người thì lại mang tiếng là ”tay ăn nhậu“. Người đời muốn sống đạo theo ý riêng của họ. Họ muốn Chúa làm cho họ chứ không chịu làm theo ý Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng con đã có những nhận định sai đối với thực tế, thậm chí còn xuyên tạc và bóp méo. Xin Chúa thương tha thứ và thêm sức cho chúng con, để chúng con luôn can đảm làm chứng cho sự thật giữa một xã hội đầy dẫy những bất công này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ, phù trì để mỗi người chúng con biết nhận ra chân lý đúng đắn. Vì chỉ có chân lý mới giải thoát chúng con khỏi sai lầm và lạc lối.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.