Lời Ngỏ của Tình Yêu – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

0

Chúa nhật – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

   LỜI NGỎ CỦA TÌNH YÊU

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.