Suy niệm với Mẹ, ngày 04.01.2016

0

Thứ Hai, ngày 04.01.2016 – Sau Lễ Hiển Linh

Mt 4, 12-17. 23-25

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã đi khắp vùng Galilê để làm ba việc: dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh nhân. Đức Giêsu chỉ muốn làm vơi nhẹ gánh nặng của những người đau khổ. Ngài loan báo Nước Trời đã đến gần và chứng tỏ cho thấy Nước ấy đã đến thật rồi qua việc chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người nghèo khổ được an ủi, những người bệnh tật được đỡ nâng. Chúa đã dang tay chết trên thập giá, xin cho con người biết góp phần mà xây dựng Nước Trời ngay trong cuộc sống này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối, tin vào Chúa Giêsu và Tin Mừng về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.