Suy niệm với Mẹ, ngày 05.01.2016

0

Thứ Ba, ngày 05.01.2016 – Sau Lễ Hiển Linh

Mc 6, 34-44

“Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37)

Như Mẹ: Lo cho chiên được ăn no nê là nhiệm vụ của người mục tử. Đức Giêsu đã muốn các môn đệ cộng tác trong việc này: “Chính anh em hãy cho họ ăn!” Qua phép lạ hoá bánh ra nhiều, Đức Giêsu tỏ mình ra cho đám đông dân chúng. Nhiều người ngày nay đang sống trong cảnh đói nghèo, người ta chỉ có thể xóa nạn đói nghèo bằng sẻ chia và liên đới.

Với Mẹ: Lạy Cha, có bao điều chúng con giữ mà chẳng dùng, để lãng phí, trong khi đó có nhiều Ladarô túng quẫn. Xin cho chúng con biết sống liên đới với anh chị em nghèo khổ bằng chia sẻ nhỏ bé về tinh thần cũng như vật chất.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin cho những người đang phải sống trong cảnh đói nghèo và túng quấn tìm được sự trợ giúp để sống xứng đáng với nhân phẩm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.