Suy niệm với Mẹ, ngày 14.01.2016

0

Thứ Năm, ngày 14.01.2016 – Tuần I TN

Mc 1, 40-45

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40).

Như Mẹ: Người bệnh phong phải sống cách ly với xã hội. Bao lâu anh đang còn bệnh, bấy lâu anh mất quyền sống như một con người bình thường. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương cứu chữa anh, khi anh xin với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người ngày hôm nay, không bị bệnh phong về mặt thể lý, nhưng lại bị bệnh phong về mặt tâm hồn, đó là: nhiễm những thói hư tật xấu, những lối sống vô luân… Xin Chúa gìn giữ chúng con thoát khỏi tình trạng đó, để sống sạch trong tâm hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cho chúng con khao khát sống cuộc đời công minh chính trực, can đảm sống những giá trị Tin Mừng giữa dòng đời ô nhơ tội lỗi này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.