Suy niệm với Mẹ, ngày 16.01.2016

0

Thứ Bảy, ngày 16.01.2016 – Tuần I TN

Mc 2, 13-17

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian với một sứ vụ đặc biệt là kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối, để nhờ thế mà được ơn cứu độ. Trước mặt Chúa, ai là người sạch tội để không cần đến ơn tha thứ của Chúa? Chúng ta đều là tội nhân, cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay sống thật dửng dưng, mất hết cảm thức về tội lỗi: phạm tội mà cứ tưởng như là không có chuyện gì! Xin cho loài người tội lỗi chúng con ngày nay biết tìm đến với lòng thương xót của Chúa
qua bí tích giao hoà thường xuyên hơn, để được ơn tha thứ.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con là những người tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.