Trời mở ra – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

0

Chúa nhật – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

   TRỜI MỞ RA

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.