Ai tín: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thương ( Thuận )

0

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ Trời Cao
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.”
(Pl 3,14)

AI TÍN

Dì Thuận 25 x 30

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THƯƠNG (THUẬN)

Sinh năm 1937,

tại Cao Xá, Phù Cừ, Hưng Yên

Khấn Dòng năm 1962.

Đã được Chúa gọi về

Lúc 2g15 ngày 19 tháng 02 năm 2016

tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,

134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hưởng thọ: 79 tuổi

Thánh Lễ An Táng đồng tế được cử hành

vào lúc 15g00 thứ Bảy, ngày 20 tháng 02 năm 2016

tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu MARIA

được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.

Bề trên Tổng quyền

………………………………………………..

* Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím.

casdreamsdiv

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ THƯƠNG (THUẬN)

Sinh ngày 07/10/1937, tại Cao Xá, Phù Cừ, Hưng Yên.

Ngày 15/11/1958: Gia nhập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 27/2/1961: Vào nhà Thử, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 29/4/1961: Vào nhà Tập, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Ngày 30/4/1962: Khấn lần đầu, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1962 – 1966: Dạy học tại Bùi Phát, TP HCM.

Năm 1966 – 1967: Dạy học tại Du Sinh, Đà Lạt.

Năm 1967 – 1968: Dạy học tại Tam Hiệp, Biên Hòa.

Ngày 30/4/1968: Khấn trọn đời, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1968 – 1969: Dạy học tại Bùi Phát, TP HCM.

Năm 1969 – 1972: Dạy học tại Gò Vấp, TP HCM.

Năm 1972 – 1975: Bề trên Tu xá Thánh Tâm, Bảo Lộc.

Năm 1975 – 1984: Bề trên Tu xá Mẹ Thiên Chúa, Tân Mai.

Năm 1984 – 1987: Quản lý Tu xá Mẹ Thiên Chúa, Tân Mai.

Năm 1987 – 1997: Bề trên Tu xá Mẹ Thiên Chúa, Tân Mai.

Năm 1997 – 2001: Quản lý Tu xá Mẹ Thiên Chúa, Tân Mai.

Năm 2001 – 2015: Phục vụ tại Tu xá Thánh Giuse II, Bình Phước, TP HCM.

Năm 2015 – 2016: Nghỉ bệnh tại nhà An dưỡng, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THƯƠNG (THUẬN) về với Chúa

vào lúc 2g15 ngày 19/02/2016 tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

301_fl_17

Ban truyền thông

Comments are closed.