Bỏ hết mọi sự mà theo Người – Chúa nhật V TN năm C

0

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM C

BỎ HẾT MỌI SỰ MÀ THEO NGƯỜI

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.