Suy niệm với Mẹ, ngày 04.02.2016

0

Thứ Năm, ngày 04.02.2016 – Tuần IV TN

Mc 6, 7-13

“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12).

Như Mẹ: Sau một thời gian được huấn luyện với Chúa, hôm nay các Tông Đồ được lệnh ra đi truyền rao ơn cứu độ cho tha nhân. Khi sai các Tông Đồ ra đi rao giảng, Chúa cũng trao cho các ngài quyền năng trên các thần ô uế. Việc ăn năng trở về với Chúa là điều cần thiết để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Sứ điệp truyền giáo chính là kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng con ra đi truyền giáo theo khả năng của mỗi người. Xin cho chúng con ngày càng nhiệt tâm hơn trong sứ vụ này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ dạy chúng con biết mau mắn đáp trả lại lời kêu mời của Chúa như Mẹ xưa kia vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.