Suy niệm với Mẹ, ngày 05.02.2016

0

Thứ Sáu, ngày 05.02.2016 – Tuần IV TN

Mc 6, 14-29

“Ông Gioan lại bảo: ‘Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài’.” (Mc 6,18).

Như Mẹ: Đứng trước vấn đề sai lầm về luân lý, ông Gioan đã mạnh mẽ lên án. Ông không ngại ngùng khi phải tránh né sự thật. Ông Gioan đã dùng chính cái chết của mình làm chứng cho sự thật, bảo vệ chân lý của Đức Kitô cho đến cùng. Quả thật, ai đứng về phía sự thật thì đứng về phía ánh sáng. Sự thật và ánh sáng mới dẫn đường đưa con người ta đến tự do.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thế giới hôm nay thật giả lẫn lộn, các giá trị đạo đức đang xuống dốc, xin cho mẫu gương của các thánh xưa sẽ giúp các tín hữu chúng con can đảm đi đến cùng trên hành trình sống chân lý của Đức Kitô.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ giúp chúng con trung thành sống với các giáo huấn của Chúa một cách kiên cường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.