Suy niệm với Mẹ, ngày 10.02.2016

0

Thứ Tư, ngày 10.02.2016 – Tuần V TN

(Mt 6, 1-6. (7-15). 16-18)

“Còn anh, khi ăn chay, nên sửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm…” (Mt 6,17).

Như Mẹ: Hôm nay Giáo Hội mời gọi con cái mình bước vào mùa chiến đấu tập luyện thiêng liêng để thông hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Người qua việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tinh thần chúng con thì hăng hái, nhưng thể xác chúng con lại rất yếu đuối. Xin Chúa giúp sức cho chúng con, để chúng con kiên cường và can đảm trong hành trình theo Chúa. Trong mùa chay này, xin cho chúng con biết trở về trải lòng cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con trong Mùa Chay thánh này, để đời sống chúng con nên phong phú cho ân sủng của Thiên Chúa, và thực sự chết đi cho tội lỗi yếu đuối của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.