Suy niệm với Mẹ, ngày 24.02.2016

0

Thứ Tư, ngày 24.02.2016 – Tuần II MC

Mt 20, 20-28

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Như Mẹ: Ở đời, người ta thích “ăn trên ngồi trước”, thích làm “lớn” hơn làm “nhỏ”. Chúa Giêsu dạy phải sống ngược lại Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. Quyền bính của người làm lớn là để phục vụ chứ không phải để thống trị người khác. Đó là tinh thần mà chính Đức Giêsu đã sống và mời gọi các môn đệ hãy sống như Ngài.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống như một người tôi tớ phục vụ con người. Xin cho chúng con, dù ở địa vị nào thì cũng sẵn lòng vâng theo ý Chúa, và dù làm công việc gì thì cũng cứ làm như thể làm cho chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên tri, Mẹ luôn sống khiêm nhường, với một tinh thần phục vụ. Xin làm cho chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu và Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.