Suy niệm với Mẹ, ngày 25.02.2016

0

Thứ Năm, ngày 25.02.2016 – Tuần II MC

Lc 16, 19-31

“Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25b).

Như Mẹ: Cách đối xử của ông nhà giàu vô tâm đối với anh Ladarô nghèo khó trong bài Tin Mừng như minh hoạ cho cái cảnh trong xã hội bất công ngày hôm nay này: “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Sẽ có một kết cục thế này: “kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư; người giàu có lại đuổi về tay trắng”. Chúa không lên án người giàu, nhưng muốn người giàu có lòng thương cảm đối với những phận nghèo khổ.

Với Mẹ: Thế giới hôm nay có một sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và kẻ nghèo. Xin cho chúng con luôn có lòng trắc ẩn đối với người đau khổ hơn chúng con trong xã hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông đồ, xin cho chúng con luôn sẵn sàng chia sẻ ân huệ tình thương cho ai đang cần đến Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.