Suy niệm với Mẹ, ngày 27.02.2016

0

Thứ Bảy, ngày 27.02.2016 – Tuần II MC

Lc 15, 1-3. 11-32

“Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24).

Như Mẹ: Hình ảnh người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng minh họa cho chúng ta thấy được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Người sẵn sàng quên đi tất cả lỗi phạm của chúng ta, để chỉ còn nhớ đến tình yêu, một tình yêu không ai hiểu thấu được. Tất cả loài người đều được mời gọi đến với Thiên Chúa, để được thứ tha, được yêu và được sống.

Với Mẹ: Chúa luôn một lòng trung tín trong cách Ngài yêu thương con. Xin Chúa đón nhận và giữ gìn chúng con vào lòng thương xót vô biên của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển tu, xin đưa chúng con vào trong biển tình lân ái của Thiên Chúa, để chúng con cảm nhận được Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.