Suy niệm với Mẹ, ngày 29.02.2016

0

Thứ Hai, ngày 29.02.2016 – Tuần II MC

Lc 4, 21-30

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mang trong lòng niềm hân hoan vui sướng khi trở lại quê nhà Nadarét. Nhưng Người lại bị bà con thân thuộc từ chối, chỉ vì giáo lý và lối sống của Người đi ngược lại lối sống và sự hiểu biết của dân chúng. Những người đồng hương của Người có thái độ nghi ngờ, cứng lòng và khinh chê lời rao giảng của Người. Người đã cảnh báo họ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.

Với Mẹ: Con người thường tìm đến nhau khi có những điểm chung nào đó và khó đón nhận những gì khác với quan điểm của mình. Xin Chúa tẩy sạch trí khôn của chúng con, để sẵn sàng đón nhận giáo huấn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, chúng con cần học theo Mẹ mà đón nhận những khác biệt nơi tha nhân.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.