Nghi thức Sám hối trong Năm thánh Dòng Đaminh 2016

0

4

Kính thưa Quý Bề trên và Anh Chị Em,

Văn phòng Tỉnh dòng xin gửi đến Quý Sơ và Anh Chị Em Nghi thức Sám hối trong Năm thánh Dòng 2016 để có thể dùng cho mỗi Cộng đoàn của mình.

Xin Quý Bề Trên và Anh Chị Em vui lòng mở file đính kèm.

Xin cảm ơn Quý Bề trên và Anh Chị Em.

Ts. Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời, OP.
Thư ký

Xin nhấn vào đây để tải file nghi thức

Ban truyền thông

Comments are closed.