Suy niệm với Mẹ, ngày 02.03.2016

0

Thứ Tư, ngày 02.03.2016 – Tuần III MC

Mt 5, 17-19

“Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).

Như Mẹ: Trong các sách Lêvi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức, theo thời điểm và lễ trọng khác nhau. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu mang theo luật yêu thương để kiện toàn luật cũ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng việc giữ luật bên ngoài sẽ chẳng có giá trị gì nếu không có tâm hồn thống hối khiêm cung. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống thương yêu với những người xunh quanh, để qua đó làm cho người ta biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đã sống thánh ý Chúa trọn vẹn hơn ai hết, xin truyền cho chúng con cách thực thi Lời Chúa trong đời sống thường ngày, bằng việc chu toàn bổn phận theo bậc sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.