Suy niệm với Mẹ, ngày 03.03.2016

0

Thứ Năm, ngày 03.03.2016 – Tuần III MC

Lc 11, 14-23

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi” (Lc 11,23).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quyết liệt lên án sự chia rẽ, bất hòa trong nhóm, tập thể hay trong cộng đoàn. Trong đời sống giữa người với người, chúng ta rất hay rơi vào tình trạng phê bình, chỉ trích và nói xấu nhau.

Với Mẹ: Sống bác ái huynh đệ, cộng tác với nhau trong việc xây dựng cuộc sống cho tốt đẹp hơn, đó là tinh thần Tin Mừng. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con thành những sứ giả bình an của Chúa, để thế giới này ngày càng được hòa bình và ổn định hơn trong tình hiệp nhất, huynh đệ và liên đới với nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con biết theo Chúa Kitô để góp phần làm cho Tin Mừng bình an được lan rộng khắp mọi nơi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.