Suy niệm với Mẹ, ngày 04.03.2016

0

Thứ Sáu, ngày 04.03.2016 – Tuần III MC

Mc 12, 28-34

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

Như Mẹ: Có một lúc nào đó, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi: thương người đã khó, làm sao yêu Chúa được? Nếu đọc tiếp bản văn Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Chúa chỉ cho chúng ta phương cách để làm điều này, đó là: “hãy yêu thương nhau”. Có mến nhau thì mới kính Chúa được.

Với Mẹ: “Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời”. Một điều minh chứng cho người ta biết những ai là môn đệ của Chúa, đó là “yêu thương nhau”. Xin giúp chúng con biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa, dù có bị thù ghét, bắt bớ hay bị đánh đập.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết thể hiện tình yêu mến Chúa qua việc yêu thương anh chị em chung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.