Suy niệm với Mẹ, ngày 05.03.2016

0

Thứ Bảy, ngày 05.03.2016 – Tuần III MC

Lc 18, 9-14

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Người Pharisêu trong dụ ngôn có điểm tốt là ông biết cầu nguyện trong tư thế đứng thẳng và biết sống tâm tình tạ ơn Chúa. Thế nhưng những điểm tốt này xem ra bị lu mờ khi ông trở nên kiêu ngạo, khoe khoang, kể công và khinh chê người khác.

Với Mẹ: Chúa thấu hiểu lòng dạ của con người. Con người có nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì Chúa đều biết rõ. Xin cho chúng con biết nhìn nhận thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, để hết lòng cậy trông vào tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết cầu nguyện khiêm nhường giống như người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay, để tha thiết kêu xin lòng thương xót vô biên của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.