Suy niệm với Mẹ, ngày 09.03.2016

0

Thứ Tư, ngày 09.03.2016 – Tuần IV MC

Ga 5, 17-30

“Tôi không làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên con người chúng ta có nhiều điểm rất khác biệt: văn hóa, tính tình, tuổi tác, thị hiếu, khả năng… Mỗi người Chúa dựng nên là một kiệt phẩm, không ai giống ai. Nhưng từ những điểm khác biệt đó, Chúa hướng dẫn chúng ta đến một điểm chung là xây dựng tình huynh đệ và bác ái với nhau.

Với Mẹ: Mỗi con người có tính nết riêng biệt: bá nhân bá tính. Dù có nhiều khác biệt nhau, xin cho chúng con biết loại trừ những ích kỷ, mà sẵn sàng cộng góp xây dựng tình huynh đệ yêu thương. Xin cũng làm cho chúng con bỏ ý riêng, để vâng theo thánh ý của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin giúp chúng con có một tinh thần nhạy bén trong việc thực thi thánh ý của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.