Suy niệm với Mẹ, ngày 10.03.2016

0

Thứ Năm, ngày 10.03.2016 – Tuần IV MC

Ga 5, 31-47

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36).

Như Mẹ: Đức Giáo Hoàng Phaolo VI từng nói: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn các thầy dạy.” Cách thông truyền lời Chúa đến cho người khác cách hữu hiệu nhất chính là lối sống chứng tá của chúng ta. Làm chứng nhân là cách rao giảng mà con người mọi thời đại đều ưa thích và phù hợp.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tất cả chúng con đều được mời gọi trở thành những người tìm kiếm và trở nên chứng nhân cho sự thật trong hy vọng trước mặt Chúa và trước mặt thế giới, để mưu ích cho Giáo Hội và con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ là chứng tá hùng hồn nhất về lòng thương xót của Chúa, xin giúp chúng con biết học theo Mẹ để nêu gương cho anh chị em chung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.