Suy niệm với Mẹ, ngày 18.03.2016

0

Thứ Sáu, ngày 18.03.2016 – Tuần V MC

Ga 10, 31- 42

“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,38).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là khuôn mặt đầy lòng thương xót của Chúa Cha. Qua việc Chúa Giêsu chữa bệnh, trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại…, chúng ta thấy được tình thương mà Chúa Cha biểu lộ cho con người nơi Chúa Giêsu. Như thế, ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu là khuôn mặt của Chúa Cha.

Với Mẹ: Ngày nay, tự do tôn giáo đang có những xúc phạm: nhiều anh chị em đang bị bắt bớ, đánh đập và chịu chết vì đạo. Xin hiệp nhất nhân loại đang bị chia rẽ vì hận thù hay tôn giáo… trong một tình yêu thương của Chúa, là Cha giàu lòng xót thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin cho càng ngày càng có nhiều người biết quảng đại và sẵn sàng hy sinh vì lòng yêu mến Chúa Kitô và đạo thánh của Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.