Suy niệm với Mẹ, ngày 23.03.2016

0

Thứ Tư, ngày 23.03.2016 – Tuần VI MC

Mt 26, 14-25

“Ráp bi, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25).

Như Mẹ: Hôm nay, tôi là một người tử tế; ngày mai, tôi có thể lại trở thành một người bất nhân. Trong số những người theo Chúa, có người phản Chúa, có người bán Chúa. Chúng ta theo Chúa, không phản cũng không bán Chúa, nhưng khi phạm tội là chúng ta đã góp phần vào cái chết đau thương của Chúa trên thập giá.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đặt mình dưới chân Chúa với gánh nặng của tội lỗi. Xin Chúa sáng soi lòng trí của chúng con, để chúng con cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa, để từ đó, chúng con được nâng dậy khỏi đáy vực sâu tội đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết đặt mình dưới ánh sáng soi dẫn của Chúa, để sống đẹp lòng Chúa càng ngày càng tốt hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.