Suy niệm với Mẹ, ngày 24.03.2016

0

Thứ Năm, ngày 24.03.2016 – Tuần Thánh

Ga 13, 1-15

“Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,5).

Như Mẹ: Trong giờ khắc thánh thiêng của bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã đích thân rửa chân cho các môn đệ. Ngài đã nêu gương cho các môn đệ trong việc phục vụ. Những người theo Chúa đều được mời gọi theo gương thầy chí thánh để phục vụ trong khiêm nhường.

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tinh thần phục vụ, phục vụ một cách vô vị lợi và vui tươi, phục vụ trong tin yêu và khiêm nhương như chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin hướng dẫn chúng con trong việc đến với tha nhân, dù làm điều gì cho bất kỳ ai, thì cứ làm như thể là cho chính Chúa. Xin giúp chúng con luôn có tinh thần phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.