Suy niệm với Mẹ, ngày 25.03.2016

0

Thứ Sáu, ngày 25.03.2016 – Tuần Thánh

Ga 19, 17-42

“Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28).

Như Mẹ: Thánh Gioan mô tả cảnh Chúa Giêsu chết trên cây thập giá một cách ô nhục, nhưng với một thái độ lại rất bình thản. Người trải qua cái chết để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu hoàn thành công cuộc cứu độ trần gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ cái chết của Ngài, mà toàn thể loài người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên thánh giá Chúa, để thấy được sự chiến thắng của Chúa đối với cái chết, hầu quyết tâm chiến đấu mà xua trừ tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ cùng chúng con đi theo Chúa với một lòng trung kiên và tin tưởng. Xin cho chúng con mau mắn trong việc thực thi thánh ý Chúa theo gương Mẹ, ngay cả khi gặp thử thách đau thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.