Suy niệm với Mẹ, ngày 26.03.2016

0

Thứ Bảy, ngày 26.03.2016 – Tuần Thánh

Lc 24,1-12

“Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết.” (Lc 24,5).

Như Mẹ: Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy tảng đá đã bị lăn ra khỏi mộ, và thi hài Chúa Giêsu không còn nữa. Điều này như một minh chứng rằng Chúa đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh vinh hiển.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng và ơn cứu độ muôn dân, xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa, để chúng con can đảm đem Tin Mừng phục sinh của Chúa đến với anh chị em chung quanh chúng con bằng cuộc sống bác ái và huynh đệ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ giúp chúng con trung kiên trên hành trình đức tin: tin tưởng vào Chúa Kitô, tin rằng Ngài đã sống lại, đã chiến thắng tử thần, ma quỷ và thế gian để ban sự ơn cứu độ cho loài người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.