Suy niệm với Mẹ, ngày 28.03.2016

0

Thứ Hai, ngày 28.03.2016 – Tuần Bát Nhật PS

Mt 28, 8-15

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê” (Mt 28,10).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự biến đổi tiệm tiến về thái độ của các người phụ nữ sau khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Từ sợ hãi chuyển sang vui mừng và mau mắn chạy đi loan báo tin vui cho các môn đệ. Phụ nữ được mệnh danh là phái yêu, nhưng khi đã thấy được tình thương của Thiên Chúa, thì lại rất cản đảm. Mỗi người Kitô hữu được thôi thúc can đảm để ra đi loan báo Tin Mừng về Chúa Kitô phục sinh như những người nữ này.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần, xin giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi, để trung kiên đi theo Chúa và hăng say đi làm chứng cho Chúa giữa dòng đời này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ luôn dõi theo chân Chúa cho đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.