Thơ: Con muốn

0

   CON MUỐN…!

Con muốn sống thân mật với Chúa,
Từng phút giây ở giữa thế trần,
Nguyện xin sức mạnh Thánh Thần,
Luôn luôn hướng dẫn đỡ đần chở che.

Con muốn được lắng nghe Chúa nói,
Nơi gian trần nhiều nỗi cam go,
Con đến nghe Chúa nhỏ to,
Rồi con chia sẻ Chúa cho mọi người.

Con muốn đem vui tươi gieo rắc,
Cho anh em trên khắp địa cầu,
Sống tình huynh đệ bên nhau,
An vui hạnh phúc hát câu cảm tạ.

Con muốn đến vùng xa hẻo lánh,
Đánh thức người giá lạnh truỵ sa,
Yêu thương rước kẻ không nhà,
Về trên Thiên quốc cùng Cha muôn đời.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.