Suy niệm với Mẹ, ngày 01.4.2016

0

Thứ Sáu, ngày 01.4.2016 – Tuần Bát Nhật PS

Ga 21, 1-14

Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, Người cũng làm như vậy” (Ga 21,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu hiểu rõ các môn đệ của mình. Và các môn đệ cũng thông thạo những cử chỉ thân quen của thầy mình. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các ông nhận biết qua phép lạ lưới đầy cá và cử chỉ phục vụ quen thuộc của Ngài như cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Qua những cử chỉ này, các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện ngay giữa họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục sinh và đang ngự bên hữu Cha, chúng con biết là Chúa vẫn luôn hướng về chúng con. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện gần gũi của Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ dạy chúng con biết chia sẻ tình thương cử chỉ phục vụ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.