Đừng chống lại Chúa Thánh Thần – bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 14.04.2016

0

Đừng chống lại Chúa Thánh Thần

bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 14.04.2016

5

Người ta không được phép chống lại Chúa Thánh Thần, cũng không được phép với sự phê bình trước một “sự trung thành với Lề Luật”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào lúc sáng sớm ngày thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Tất cả những Bài Đọc trong những ngày vừa qua đều nói về sự khép kín trước Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha giải thích. Và nó luôn được biện minh ngay cả với sự lập luận này, với mặt chữ của Lề Luật.

Bài Đọc của ngày thứ Năm vừa rồi cũng tường thuật về điều đó: Phi-líp-phê đã gặp vị quan thái giám của nữ hoàng Ethiopie: “Hai con người, một kẻ công bố về Chúa Giê-su, còn kẻ kia thì không biết gì về Ngài. Nhưng Chúa Thánh Thần đã ban cho ông ta sự tò mò, tuy nhiên sự tò mò này không dẫn tới việc ngồi lê đôi mách. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã nghe về những điều chống lại Chúa Thánh Thần; hôm nay chúng ta có một mẫu gương của hai con người, họ khiêm nhượng đối với Chúa Thánh Thần. Và đó là dấu chỉ của niềm vui. Sự khiêm nhượng trước Chúa Thánh Thần chính là nguồn mạch của niềm vui. ´Tôi muốn làm một cái gì đó, điều này, điều kia…, nhưng tôi nghe thấy rằng, Thiên Chúa đang yêu cầu tôi làm một việc khác. Tôi tìm thấy niềm vui ngay ở đó, nơi Chúa Thánh Thần gọi tôi!`”

Thánh Phi-lip-phê Tông Đồ đã luôn bận rộn, giống như tất cả các Giám Mục, và chắc chắn mỗi ngày Ngài đều có những chương trình riêng của mình cho công việc, nhưng Ngài đã vâng theo Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng hoạt động ngay cả trong tâm hồn của vị quan người Ethiopie ấy, cho tới khi ông xin được nhận Bí Tích Thanh Tẩy.

“Xin Chúa hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” – Tư Tế Eli đã dậy cho cậu bé Samuel biết cách cầu nguyện như thế. Lời cầu ấy được thuật lại trong sách Samuel quyển thứ nhất, và nó là một lời cầu nguyện thật tuyệt vời để có được thái độ khiêm nhượng như thế trước Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha giải thích.

“Với sự khiêm nhượng ấy, chúng ta có thể làm cho Giáo hội tiến về phía trước, chúng ta có thể trở thành những khí cụ của Chúa Thánh Thần để Giáo hội tiến về phía trước. ´Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe` – chúng ta hãy cầu nguyện như thế, cầu nguyện như thế nhiều lần mỗi ngày: Ngay cả khi chúng ta đang có sự nghi nan, khi chúng ta không biết nên làm gì, hay chỉ đơn giản là khi chúng ta muốn cầu nguyện.”

Theo de.rv 14.04.2016 ord

Chuyển ngữ: Đam Trần

Comments are closed.